Namespaces
Variants
Views
Actions

Main Page

From cppreference.com
 1. include"arrayList.h"
 2. include<stdio.h>
 3. include<stdlib.h>
 4. include<string.h>
 5. include

struct ArrayList * createArrayList(unsigned initialCapacity) {

  struct ArrayList * newList = (struct ArrayList*) malloc (sizeof(struct ArrayList));
  if(newList == NULL) {
    printf("Could not allocate memory!\n");
    return NULL;
  }
  newList->capacity = initialCapacity;
  newList->size = 0;
  newList->array = (short*) malloc (initialCapacity * sizeof(short));
  if(newList->array == NULL) {
    printf("Could not allocate memory!\n");
    return NULL;
  } else {
    return newList;
  }

}


unsigned arrayListSize(struct ArrayList * list){

  return list->size;

}

void arrayListInsert(struct ArrayList * list, unsigned index, short value){

  if(index > (list->capacity)) { 
  printf("Index > size\n");
  return;
  } else if(list->size == list->capacity) {
    list->array = (short*) realloc (list->array, list->capacity*2 * sizeof(short)); 
    list->capacity=list->capacity*2;
    
  }
  if(list->size!=0){
  memmove(&list->array[index+1],&list->array[index],(list->size-index)*(sizeof(short)));
 
  }
  list->array[index] = value;
  list->size++;


}

void arrayListDelete(struct ArrayList * list, unsigned index) {

  int i;
  for(i=index; i<list->size-1; i++) {
    list->array[i] = list->array[i+1];
  }
  list->size-=1;

}


int arrayListSearch(struct ArrayList * list, short value) {

  int i;
  for(i=0;i<list->size;i++){
    if(list->array[i]==value){
      printf("Valoare e pe pozitia%d\n",i);
      return;
    }
  }

}


short arrayListGet(struct ArrayList * list, unsigned index){

  if(index > list->size-1) {
  printf("Index prea mare");
  } else {
  printf(" Elementul de pe poz... este %hd\n",list->array[index]);
  return;
  }
  

}


void arrayListBubbleSort(struct ArrayList * list){

  char done;
  do{
    done=1;
    unsigned i;
    for(i=0;i<list->size; i++) {
      if(list->array[i]>list->array[i+1]){
      float tmp = list->array[i];
      list->array[i]= list->array[i+1];
      list->array[i+1]=tmp;
      done = 0;
      }
    }
  } while(!done);

}


int arrayListBinarySearch(struct ArrayList * list, short value){

  int start = 0;
  int end = list->size-1;
  do {
    unsigned middle = (start + end) / 2;
    if(list->array[middle]==value) {
      return middle;
    }
    if(list->array[middle]>value) {
      end=middle-1;
    } else {
      start = middle+1;
    }
  } while (start>=end);
  return -1;

}


void deleteArrayList(struct ArrayList * list){

  free(list->array);
  free(list);

}


LINKED QUEUE

 1. include <stdio.h>
 2. include <stdlib.h>
 3. include <string.h>
 4. include "lab4.h"


/**

* Funcția alocă memorie și creeaza un nou LinkedQueue de o dimensiune maximă specificată.
* @param maxSize numarul maxim de elemente din coadă sau UNLIMITED_SIZE dacă aceasta 
* este nelimitată.
* @return pointer la o structura de tip LinkedQueue. 
*/

struct LinkedQueue * createLinkedQueue(unsigned maxSize) {

  struct LinkedQueue * newLinkedQueue = (struct LinkedQueue*) malloc (sizeof (struct LinkedQueue));
  newLinkedQueue->maxSize = maxSize;
  newLinkedQueue->size = 0;
  newLinkedQueue->firstNode = NULL;
  newLinkedQueue->lastNode = NULL;
  return newLinkedQueue;  

}

/**

* Functia intoarce numarul de elemente valide din coada specificata.
* @param queue coada pentru care se cere dimensinea.
* @return numarul de elemente valide din coada queue.
*/

unsigned linkedQueueSize(struct LinkedQueue * queue){

  return queue->size;

}

/**

* Functia intoarce 1 dacă coada specificată este goală.
* @param queue coada pentru care se cere dimensiunea.
* @return 1 dacă coada este goală, 0 dacă nu
*/

int linkedQueueIsEmpty(struct LinkedQueue * queue){

  if (queue->size == 0) {
  return 1;
  } else {
  return 0; 
  }

}

/**

* Functia intoarce 1 dacă coada specificată este plină.
* @param queue coada pentru care se cere dimensiunea.
* @return 1 dacă coada este plină, 0 dacă nu
*/

int linkedQueueIsFull(struct LinkedQueue * queue){

  if (queue->size == queue->maxSize) {
  return 1;
  } else {
  return 0;
  }

}

/**

* Functia inserează elementul newString în coadă.
* @param queue coada la care se adaugă elementul.
* @param newString elementul ce trebuie adăugat.
*/

void linkedQueuePush(struct LinkedQueue * queue, char * newString){

  if(queue->size == queue->maxSize) {
    printf("Coada este plina");
    return;
  }
  struct SimplyLinkedNode * tmpNode = (struct SimplyLinkedNode*) malloc (sizeof (struct SimplyLinkedNode));
  tmpNode->next = NULL;
  tmpNode->string = newString;
  if(!linkedQueueSize(queue)) {
    queue->firstNode = tmpNode;
    }else{
    queue->lastNode->next = tmpNode;
    }
    queue->lastNode = tmpNode;
    queue->size++;

}

/**

* Functia extrage următorul element din coadă.
* @return următorul element din coadă sau NULL dacă coada este goală.
*/

char * linkedQueuePop(struct LinkedQueue * queue) {

  if(linkedQueueIsEmpty(queue)) {
    printf("Coada este goala");
    return NULL;
  }
  struct SimplyLinkedNode * tmpNode = queue->firstNode;
  queue->firstNode = queue->firstNode->next;
  if(linkedQueueSize(queue)==1){
    queue->lastNode = NULL;   
  }
  queue->size--;
  char * returnString = tmpNode->string;
  free(tmpNode);
  return returnString;

}

/**

* Functia întoarce următorul element din coadă, fără a-l extrage.
* @return următorul element din coadă sau NULL dacă coada este goală.
*/

char * linkedQueuePeek(struct LinkedQueue * queue){

  if(linkedQueueIsEmpty(queue)){
  printf("Coada este goala");
  return NULL;
  }
  return queue->firstNode->string;

}

/**

* Functia dezalocă memoria folosită de coada specificată.
* @param queue coada care trebuie ștearsă.
*/

void deleteLinkedQueue(struct LinkedQueue * queue) {

  int i;
  struct SimplyLinkedNode * tmpNode = queue->firstNode;
  struct SimplyLinkedNode * tmpNode2;
  for(i=0;i<queue->size;i++){
    free(tmpNode->string);
    tmpNode2=tmpNode->next;
    free(tmpNode);
    tmpNode=tmpNode2; 
  }
  free(queue);
  }


TREEMAP

 1. include "server.h"
 2. include <stdio.h>
 3. include <stdlib.h>
 4. include "treeMap.h"


struct TreeMap * createTreeMap() {

  struct TreeMap * newTreeMap = (struct TreeMap*) calloc (1, sizeof(struct TreeMap));
  return newTreeMap;

}

unsigned treeMapSize(struct TreeMap * map) {

  return map->size;

}

char treeMapIsEmpty(struct TreeMap * map) {

  if(map->size == 0) {
    return 1;
  } else return 0;

}

char treeMapHasKey(struct TreeMap * map, char * key) { struct TreeNode * tmpNode = map->root; while (tmpNode != NULL) { if (compare(tmpNode->pair.key, key) == 0) { return 1; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) > 0) { tmpNode = tmpNode->left; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) < 0) { tmpNode = tmpNode->right; } } return 0; }

void treeMapPut(struct TreeMap * map, char * key, struct Server value) { if (treeMapIsEmpty(map) == 1) { struct TreeNode * newNode = (struct TreeNode *)calloc(1, sizeof(struct TreeNode)); newNode->pair.key = key; newNode->pair.server = value; newNode->parent = newNode->left = newNode->right = NULL; map->root = newNode; map->size++; return; } else { struct TreeNode * tmpNode = map->root; while (1) { if (compare(tmpNode->pair.key, key) == 0) { tmpNode->pair.key = key; tmpNode->pair.server = value; return; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) > 0 && tmpNode->left != NULL) { tmpNode = tmpNode->left; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) > 0 && tmpNode->left == NULL) { struct TreeNode * newNode = (struct TreeNode *)calloc(1, sizeof(struct TreeNode)); newNode->pair.key = key; newNode->pair.server = value; newNode->parent = tmpNode; tmpNode->left = newNode; map->size++; return; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) < 0 && tmpNode->right != NULL) { tmpNode = tmpNode->right; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) < 0 && tmpNode->right == NULL) { struct TreeNode * newNode = (struct TreeNode *)calloc(1, sizeof(struct TreeNode)); newNode->pair.key = key; newNode->pair.server = value; newNode->parent = tmpNode; tmpNode->right = newNode; map->size++; return; } } } }


struct Server treeMapGet(struct TreeMap * map, char * key) { struct TreeNode * tmpNode = map->root; while (tmpNode != NULL) { if (compare(tmpNode->pair.key, key) == 0) { return tmpNode->pair.server; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) > 0) { tmpNode = tmpNode->left; } else if (compare(tmpNode->pair.key, key) < 0) { tmpNode = tmpNode->right; } } struct Server nullServer; nullServer.cpuFrequencyGhz = 0; nullServer.cpuType[0] = '\0'; nullServer.diskCapacityTerraBytes = 0; nullServer.hardwareAddress[0] = '\0'; nullServer.hostname[0] = '\0'; nullServer.ipv4[0] = '\0'; nullServer.ramMemoryGigaBytes = 0; return nullServer; }


void treeMapRemove(struct TreeMap * map, char * key) {

  struct TreeNode * tmpNode = map->root;
  char direction;
  while(tmpNode != NULL){
    if(compare(tmpNode->pair.key, key) == 0) {
    break;  
    }
    if(compare(tmpNode->pair.key, key)){
      tmpNode = tmpNode->left;
      direction = -1;
    }
    if(compare(tmpNode->pair.key, key) < 0){
      tmpNode = tmpNode->right;
      direction = 1;
    }
  }
  if(treeMapHasKey(map,key) == 0){
    return;
  } 
  if(tmpNode->left == NULL && tmpNode->right == NULL) {
    if(direction == -1) {
      tmpNode->parent->left = NULL; 
    } else {
      tmpNode->parent->right = NULL;         
    }
    free(tmpNode);
    map->size--;
    return;
  }
  if(tmpNode->left == NULL && tmpNode->right != NULL) {
    if(direction == -1) {
      tmpNode->parent->left = tmpNode->left;
    } else {
      tmpNode->parent->right = tmpNode->right;
    }
    free(tmpNode);
    map->size--;
    return;
  }
  if(tmpNode->left != NULL && tmpNode->right == NULL) {
    if(direction == -1) {
      tmpNode->parent->left = tmpNode->left;
    } else {
      tmpNode->parent->right = tmpNode->left;
    }
    free(tmpNode);
    map->size--;
    return;
  }
  if(tmpNode->left != NULL && tmpNode->right != NULL) {
    struct TreeNode * minSubtreeNode = tmpNode->right;
    while(minSubtreeNode != NULL){  
        minSubtreeNode = minSubtreeNode->left;
    }
    tmpNode->pair = minSubtreeNode->pair;
    
    treeMapRemove(map, minSubtreeNode);
    }
     

}

void deleteTreeMap(struct TreeMap * map) {

  deleteTreeNode(map->root); 
  free(map);

} void deleteTreeNode(struct TreeNode * node) {

  if(node != NULL) {
    deleteTreeNode(node->left);
    free(node);
    deleteTreeNode(node->right);
    free(node);
  }
  

}


struct Server readFromKeyboard() { struct Server server; scanf("%s", server.hostname); scanf("%u%u%u%u", &server.ipv4[0], &server.ipv4[1], &server.ipv4[2], &server.ipv4[3]); scanf("%u%u%u%u%u%u", &server.hardwareAddress[0], &server.hardwareAddress[1], &server.hardwareAddress[2], &server.hardwareAddress[3], &server.hardwareAddress[4], &server.hardwareAddress[5]);


printf("CPU:"); scanf("%s", server.cpuType); printf("Frequency:"); scanf("%f", &server.cpuFrequencyGhz); printf("Ram:"); scanf("%f", &server.ramMemoryGigaBytes); printf("Disk:"); scanf("%f", &server.diskCapacityTeraBytes); return server; }


int main() { struct TreeMap * map = createTreeMap(); unsigned i; struct Server server; while(1) { server = readFromKeyboard(); if(strcmp(server.hostname,"-")==0){ break; } treeMapPut(map,server.hostname,server); }

  deleteTreeMap(map);

return 0; }


HASHSET

 1. include "linkedList.h"
 2. include "person.h"
 3. include "hashSet.h"


/**

* Functia creeaza un hashSet nou si intoarce adresa de memorie alocata.
* @return un pointer la o structura de tip HashSet.
*/

struct HashSet * createHashSet() {

  struct HashSet * set = (struct HashSet*) calloc (1,sizeof(struct HashSet));
  return set;

}

/**

* Functia intoarce numarul de elemente din multime.
* @param set multimea a carei dimensiuni este ceruta.
* @return numarul de elemente din multime.
*/

unsigned hashSetSize(struct HashSet * set) {

  return set->size;

}

/**

* Functia intoarce 1 dacă mulțimea nu conține nici un element.
* @param set multimea de interes.
* @return 1 dacă mulțimea este goală, 0 în rest.
*/

char hashSetIsEmpty(struct HashSet * set){

  if (set->size == 0) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }

}

/**

* Functia adauga elementul dat in multime daca acesta nu exista. Daca
* exista deja, functia nu are nici un efect.
* @param set multimea in care trebuie adaugat elementul.
* @param person elementul ce trebuie adaugta.
*/

void hashSetPut(struct HashSet * set, struct Person person) {

  unsigned persHash = hash(person); 
  if(linkedListSearch(&set->array[persHash],person)==-1) {
    linkedListInsert(&set->array[persHash],0,person);
    set->size++;
  }

}

/**

* Functia elimina elementul dat din multime daca acesta exista. Daca
* nu exista, functia nu are nici un efect.
* @param set multimea din care trebuie eliminat elementul.
* @param person elementul ce trebuie eliminat.
*/

void hashSetRemove(struct HashSet * set, struct Person person){

  unsigned persHash = hash(person);
  if(linkedListSearch(&set->array[persHash],person)) {
    linkedListDelete(set->array[persHash],linkedListSearch(set->array[persHash]));
    set->size--;
  }

}

/**

* Functia intoarce 1 daca elementul specificat exista in multime.
* @param set multimea in care se cauta elementul.
* @param person elementul cautat.
* @return 1 daca elementul exista in multime, 0 daca nu.
*/

char hashSetContains(struct HashSet * set, struct Person person){

  if(linkedListSearch(&set->array[hash(person)],person)) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }

}

void deleteHashSet(struct HashSet * set) { unsigned i; for (i = 0; i < MAX_HASH; i++) { struct ListNode * tmpNode = set->array[i].firstNode; while (tmpNode != NULL) { struct ListNode * node = tmpNode; tmpNode = tmpNode->next; free(node); } } free(set); }


MERGE AND SORT

struct ArrayList * createArrayList(unsigned initialCapacity) {

  struct ArrayList * newList = (struct ArrayList *) malloc(sizeof (struct ArrayList));
  if (newList == NULL) {
    return NULL;
  }
  newList->size = 0;
  newList->capacity = initialCapacity;
  newList->array = (short *) malloc(initialCapacity * sizeof (short));
  return newList;

}

void deleteArrayList(struct ArrayList * list) {

  free(list->array);
  free(list);

}

void mergeSort(short * array, unsigned start /*inclusiv*/, unsigned end /* exclusisv*/) {

  if (end - start == 1) return;
  unsigned middle = (start + end) / 2;
  mergeSort(array, start, middle);
  mergeSort(array, middle, end);
  short tmpArray[end - start];
  unsigned i = start; // indexul in prima jumatate
  unsigned j = middle; // indexul in a doua jumatate
  unsigned k = 0; //index in tmpArray
  while (i != middle && j != end) {
    if (array[i] <= array[j]) {
      tmpArray[k++] = array[i++];
    } else {
      tmpArray[k++] = array[j++];
    }
  }
  if (i != middle) {
    memcpy(tmpArray + k, array + i, (middle - i) * sizeof (short));
  } else if (j != end) {
    memcpy(tmpArray + k, array + j, (end - j) * sizeof (short));
  }
  memcpy(array + start, tmpArray, (end - start) * sizeof (short));

}

void arrayListMergeSort(struct ArrayList * list) {

  mergeSort(list->array, 0 /*inclusiv*/, list->size /* exclusiv*/);

}

void quickSort(short * array, unsigned start /*inclusiv*/, unsigned end /* inclusiv*/) {

  if (start == end) return;
  
  unsigned pivot = start;
  unsigned index = end;
  int direction = -1;
  
  while(pivot != index){
    if((direction == -1 && array[pivot] > array[index]) ||
        (direction == 1 && array[index] > array[pivot])){
      short tmpValue = array[pivot];
      array[pivot] = array[index];
      array[index] = tmpValue;
      
      unsigned tmpIndex = index;
      index = pivot;
      pivot = tmpIndex;
      
      direction = -direction;
    }
    
    index += direction;
  }
  
  if(pivot != start) quickSort(array, start, pivot - 1);
  if(pivot != end) quickSort(array, pivot + 1, end);

}

void arrayListQuickSort(struct ArrayList * list) {

  quickSort(list->array, 0 /*inclusiv*/, list->size - 1 /*inclusiv*/);

}